מסננים פעילים

תקנון החנות

עם ביצוע ההזמנה באתר, הרוכש/ת מצהיר/ה בזאת על קבלת כל התנאים המפורטים מטה:

אתר MyLens.co.il הינו אתר קניות מקוון המשמש כחנות אינטרנט.
האתר מופעל על ידי חברת MyLens.co.il מהכתובת: חיטה 38, בת חפר.

אחריות:
כל המוצרים והשירותים המוצעים למשתמש לרכישה באתר הינם כפי שהם.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למשתמש כי יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המראה במציאות.

MyLens.co.il אינה בודקת או מוודאה שהמוצר או השירות שנרכש מתאים ללקוח, גם אם בהזמנה אחת יש מוצרים שאינם מתאימים אחד לשני.

על המשתמש חלה האחריות לוודא את התאמת המוצר לצרכיו ו/או להתייעץ עם מומחה רלוונטי.

 MyLens.co.il ממליצה לכל משתמשי המוצרים, לעבור בדיקות ראיה ובדיקות לבריאות העין אצל אופטומטריסט מורשה או אצל רופא עיניים לצורך בדיקת בריאות העין ולבצע בדיקת התאמה לעדשות לשם קבלת מרשם עדכני.

MyLens.co.il לא תישא בכל אחריות להתאמת המוצרים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים ולתוקפם חלה על היצרן וזאת לתקופה שמפורסמת על המוצר

MyLens.co.il אינה אחראית לשימוש במוצר שפג תוקפו.

המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת, כי ידוע לו ש MyLens.co.il אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במוצרים ו/או בשירותים שיסופקו באמצעות MyLens.co.il וכי הוא/היא אחראי/ת באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.

אספקה ומשלוח:
המשלוח נעשה באמצעות רשות הדואר לכל מקום בארץ באמצעות דואר רגיל אלא אם צויין אחרת.
מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון רשות הדואר ועל אחריותה .
ל MyLens.co.il תהיה הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות רשות הדואר או קבלני שילוח אחרים או באמצעות עובדי MyLens.co.il וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מחיר המשלוח הוא קבוע לכל רחבי הארץ.

האחריות על זמן המשלוח הינה של המשלח ולא של החנות. החנות מציגה את זמן המשלוח כפי שנמסר ע”י המשלח.
הפריטים המוצגים באתר יסופקו תוך 14 ימי עבודה מרגע השליחה ולא מרגע ההזמנה.
במידה והלקוח בחר במשלוח באמצעות חברת שילוח, זמן ההגעה הינו עד 5 ימי עסקים, מרגע השליחה.
במידה והמוצר לא במלאי תימסר לצרכן הודעה תוך 2 ימי עסקים.

במידה והלקוח מאשר טלפונית/SMS/אינטרנט/אתר או בכל דרך אחרת לחברת השילוח להשאיר את המשלוח בנקודה מוסכמת אחרת,

האחריות על המשלוח מרגע האישור הינה של הלקוח בלבד ולא של חברת השילוח או חברת MyLens.co.il.

MyLens.co.il מתחייבת להודיע טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח על כל חוסר בפריט.

יתכנו עיכובים באספקה לישובי ספר וישובים מעבר לקו הירוק.

יש להתעדכן אצל המשלח לגבי זמן אספקה מדוייק יותר טרם ההזמנה.

זכות ביטול עסקה והחלפת מוצר פגום:
הצרכן רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המאוחר.
בעת ביטול עסקה על ידי הצרכן ישלם הצרכן 5% מערך המוצר שקנה או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם. האחריות למוצרים כפופה לאחריות היצרן
ולא תחול במקרים הבאים כקבוע בתקנות : רשלנות או זדון של הצרכן ,כח עליון ,שימוש בניגוד להוראות היצרן ותיקון מוצר שלא על ידי נציג מורשה של היבואן או היצרן .
בעת ביטול עסקה עקב פגם לא יחויב הצרכן בדמי ביטול .
ניתן להחליף כל מוצר שלם ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו במקורית תוך 14 יום מיום האספקה או קבלת מסמך הגילוי לכל המאוחר על הפריטים המוחזרים להגיע אל כתובתנו ,כאשר הוצאות המשלוח למשרדינו חלות על הקונה.
ביטול העסקה לא יתאפשר במידה והמוצר הוזמן במיוחד בשביל הלקוח אלא אם הביטול נגרם עקב פגם במוצר.
פריטים אשר נפגמו במשלוח יוחלפו על ידנו בפריט זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה מיד עם הגעת הפריט הפגום .
פריט שימצא לא תקין , יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש .הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח והחזרתו אל הלקוח לא תחויב בדמי משלוח.

במידה ולקוח צריך להחזיר מוצר ולא החזירו כפי שהתבקש, גם לאחר בקשות חוזרות ונשנות, אישור התקנון מאשר לחנות לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח.

עם קבלת המשלוח האמור מהלקוח, כרטיס האשראי שלו יזוכה בסכום החיוב.

קנייה:
המחירים באתר כוללים מע”מ כחוק ולמשתמש תונפק חשבונית מס.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח. אם בכל זאת בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, MyLens.co.il ייצרו קשר טלפוני עם הלקוח ביום העבודה הסמוך על מנת לקבל את פרטי כרטיס האשראי. באתר רשאי לרכוש כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף , אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.
על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים: שם , שם חברה מס תעודת זהות או ח.פ כתובתו כתובת הדוא”ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו. מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים ל MyLens.co.il כשהם מוצפנים. הפרטים הללו לא מועברים לצד ג’.
אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי. MyLens.co.il מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי . MyLens.co.il תשמש במידע לצורכי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח ממנה ולצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין הלקוח.

מוצרים :
אנו שומרים על זכותנו לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר
ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת. הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד MyLens.co.il ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו איחורים באספקה.
באשר למוצרים שמחירם מעל 100 ש”ח – אם אין אפשרות לאתר את היצרן/יבואן, אזי MyLens.co.il ימלא את כל חובות היצרן/יבואן.

סמכות שיפוט:
סמכות השיפוט בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה לבית המשפט בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט:
תל אביב , חיפה, נצרת ,באר שבע וירושלים.