עדשות חודשיות Cooper Vision Biomedics 55 Evolution 6pck

53.00

*
*
*
*

תיאור

מספר קופסאות: 1
עדשות בקופסא: 6
סה”כ עדשות: 6

שימו לב! במרשם פלוס הקימור היחיד הינו 8.8
במרשם מינוס הקימורים: 8.6 ו- 8.9

עדשות מגע חודשיות, אספריות ונוחות, הנותנות חדות ונוחות.