עסקה שנתית עדשות חודשיות Cooper Vision biomedics Toric 24pck

585.00

*
*
*
*
*
*
*
*

תיאור

מספר קופסאות: 4
מספר עדשות בקופסא: 6
סה”כ עדשות: 24